KoskiHoiva Oy – Yritys

BLOGI

22.11.2017

Työhyvinvointi on yhteinen asia

Työhyvinvoinnin merkitys

Mitä on työhyvinvointi ja mikä on sen määritelmä?

Työhyvinvointi on osa jokaisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, jossa huomioidaan ihmisen fyysisiä ja psyykkisiä tekijöitä sekä työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Työhyvinvointi on meidän kaikkien yhteinen asia, ei vain esimiesasia tai johtamiskysymys vaan jokainen organisaation jäsen vaikuttaa omalla työpanoksellaan ja käytöksellään työpaikan menestystekijöihin. Meillä kaikilla on kuitenkin vastuu oman työkykynsä ja ammatillisen osaamisen ylläpitämisestä.

tyohyvinvointi

Me KoskiHoivassa teemme työhyvinvointia kaikki yhdessä. Työhyvinvointi on monen eri tekijän summa. Se syntyy arjessa yhdessä työtä tekemällä ja kokemalla. Hyvinvoivassa työyhteisössämme ollaan avoimia ja luotetaan toisiimme, innostetaan sekä kannustetaan ja puhallamme kaikki yhteen hiileen. Hyvinvoivan työntekijän tunnistaa siitä, että hän on motivoitunut ja vastuuntuntoinen sekä pääsee hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja osaamistaan. Hän tuntee työnsä tavoitteet ja saa palautetta työstään.

Kokemus siitä, että voi vaikuttaa ja osallistua luo oman työn hallinnan tunnetta. Näin esimerkiksi KoskiHoivan asiantuntijat ja ammattilaiset voivat itse sopia asiakasaikoja ja sopia työtehtäviä omien aikataulujen puitteissa, antaa mahdollisuuden tehdä omaa työhyvinvointia. Voimme yleensä hyvin työssä, johon voimme vaikuttaa ja jossa saamme runsaasti osallistumismahdollisuuksia. Näin saamme olla menestyvän joukkueen jäsenenä.

Työn ilon merkitys itselle, asiakkaalle ja yritykselle on niitä elementtejä, jotka tuovat iloa arkeen. Yhtä tärkeää työhyvinvoinnin kannalta on panostaa vapaa-aikana omaan hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen.

Terveisin

Maija

logo

KoskiHoiva Oy tuottaa hoito-, hoiva- ja terveydenhuoltopalveluita sekä elämisen turvallisuutta lisääviä turvapalveluja kaikenikäisille asiakkaille. Yhdistämme parhaat teknologiset ratkaisut, kumppanuudet ja palvelut asiakasta eniten hyödyttävällä tavalla. Tarjoamme hoiva-alan parhaan palvelukokemuksen. KoskiHoiva on palvelusetelituottaja ja voit valita meidät Tampereen Kotitorilla.

Lisätietoja palveluistamme verkkosivuiltamme www.koskihoiva.fi

Käy tykkäämässä meistä facebookissa www.facebook.com/koskihoiva

Voit kysyä lisää ja tilata maksuttoman tutustumiskäynnin numerosta 050 330 0099 tai jättämällä yhteydenottopyynnön verkkosivun lomakkeella http://www.koskihoiva.fi/asiakkaaksi/