KoskiHoiva Oy – Yritys

BLOGI

8.4.2018

Neurologinen fysioterapia

KoskiHoivassa on maaliskuussa aloittanut uusi fysioterapeutti Jenna. Jennalla on kokemusta niin fysioterapeuttina kuin lähihoitajanakin työskentelystä. Erikoisosaamisalueena Jennalla on ikääntyneiden kuntoutus ja neurologinen fysioterapia. Mutta mitä neurologisella fysioterapialla oikein tarkoitetaan? Seuraavassa Jennan tietopaketti neurologisesta fysioterapiasta.

Neurologinen fysioterapia on yksi fysioterapian erityisala. Neurologista fysioterapiaa saa henkilö, jolla on jokin neurologinen sairaus tai neurologisia oireita aiheuttava vamma. Neurologiset sairaudet tai vammat liittyvät aivojen ja/tai hermoston toiminnan häiriöihin. Oireilla on yksilöllisesti eriasteisia vaikutuksia henkilön toimintakykyyn, hyvinvointiin, koettuun terveyteen ja arjen toimintoihin osallistumiseen. Neurologinen oirekirjo on laaja. Tiettyä neurologista sairautta sairastavan henkilön oireisto ei välttämättä ole samanlainen kuin toisen saman diagnoosin omaavan. Oireet eivät aina ole pelkästään fyysisiä, vaan useisiin neurologisiin sairauksiin kuuluu tavallisesti myös muita oireita.

Koska neurologisten sairauksien ja vammojen oirekirjo on laaja, on myös kuntoutus usein monialaista ja monimuotoista. Laaja oirekirjo usein lisää terveyspalvelujen käyttöä sekä avun tarvetta arjessa. Tehokas ja oikea-aikainen kuntoutus on tärkeä tekijä elämänlaadun kohentamisessa. Neurologiset oireet vaikuttavat usein suuresti arkeen ja täten myös lähipiiriin kuuluviin ihmisiin. Omaisten tuki ja huomioiminen ovatkin tärkeä osa kuntoutusta.

Neurologinen fysioterapia keskittyy sen hetkisen toiminta- ja liikkumiskyvyn ylläpitämiseen tai parantamiseen sekä tukemaan arjessa selviytymistä kotona ja kodin ulkopuolella. Fysioterapian tavoitteet laaditaan yksilöllisesti henkilön toiveiden mukaan keskittyen elämänlaadun kohentumiseen ja omatoimisuuden lisäämiseen. Neurologinen fysioterapia korostaa henkilön omien toimintavalmiuksien löytämistä ja uudelleen oppimista. Fysioterapiassa keskitytään pääsääntöisesti neurologisien oireiden aiheuttaman haitan kuntouttamiseen, mutta huomioidaan myös tuki- ja liikuntaelinvaivat sekä kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Kuntoutuksessa hyödynnetään yksilöllisesti erilaisia toimintatapoja. Ensisijaisesti pyritään harjoittelemaan suoraan kyseistä toimintoa, joka on oireiden vuoksi estynyt. Neurologisessa fysioterapiassa keskeistä on soveltaminen ja jokaisen yksilöllisten ominaisuuksien huomioiminen. Tarvittaessa arvioidaan myös apuvälineiden tarpeellisuutta. Harjoittelua voidaan vaikeuttaa yhdistämällä eri kehon osia, kuten ala- ja yläraajojen käyttöä yhtäaikaisesti, lisäämällä harjoittelun yhteyteen aivotyöskentelyä vaativia tehtäviä sekä mielikuvaharjoittelua. Kuntoutuksen vaihtoehtoina voidaan hyödyntää lisäksi useita eri menetelmiä, kuten allasterapiaa ja kehonhahmottamisen harjoittelua.

Fysioterapeutti,

Jenna

img-20180402-wa0002

Asiakkaalla mukana Jennan koira.

KoskiHoiva

KoskiHoiva Oy tuottaa hoito-, hoiva- ja terveydenhuoltopalveluita sekä elämisen turvallisuutta lisääviä turvapalveluja kaikenikäisille asiakkaille. Yhdistämme parhaat teknologiset ratkaisut, kumppanuudet ja palvelut asiakasta eniten hyödyttävällä tavalla. Tarjoamme hoiva-alan parhaan palvelukokemuksen. KoskiHoiva on palvelusetelituottaja ja voit valita meidät Tampereen Kotitorilla.

Lisätietoja palveluistamme verkkosivuiltamme www.koskihoiva.fi

Käy tykkäämässä meistä facebookissa www.facebook.com/koskihoiva

Voit kysyä lisää ja tilata maksuttoman tutustumiskäynnin numerosta 050 330 0099 tai jättämällä yhteydenottopyynnön verkkosivun lomakkeella http://www.koskihoiva.fi/asiakkaaksi/