KoskiHoiva Oy – Yritys

BLOGI

28.9.2017

Muistelu lisäämässä elämänlaatua kotihoidossa

 ”Onnellisempi kuin onnellinen on se, joka voi tehdä toiset onnelliseksi”

Meille jokaiselle on terveys tärkeimpiä asioita elämässä. Läheisten ihmisten merkitys korostuu sekä turvallisuus. Monelle riittää oma koti ja perhe, turvallinen elinympäristö.

 Elämänlaatu, mitä se on? Entä laadukas elämä?

Jokainen haluaisi elää kauan, mutta kukaan ei haluaisi tulla vanhaksi. Vanheneminen on elinikäinen prosessi. Prosessin aikana tapahtuu psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia. Unohtamatta biologisia muutoksia. Vanhenemista tulisi pitää normaalina, luonnollisena ja ainutkertaisena elämänvaiheena. Vanhuuden kehitystehtävänä on oman elämän hyväksyminen niin hyvine kuin huonoine puolineen. Jokainen on itse vastuussa omasta vanhenemisestaan. Ihminen joutuu kohtaamaan oman rajallisuutensa. Elämänkaarellamme ja omilla kokemuksillamme on suuri merkitys siihen, millaiseksi vanhuutemme muovautuu.

Meidän toimintakykymme määräytyy tyytyväisyydestä elämään mutta myös toimintakyvyn ja ympäristön rajoitteista. Toimintakyky on itseisarvo, joka näkyy meidän elämisen, itseilmaisun ja ihmissuhteiden vaalimisena. Mitä riippuvaisemmiksi tulemme ulkopuolisesta avusta, sitä enemmän elämänpiirimme kapenee. Mitä riippuvaisempia olemme, sitä tärkeämmäksi käy auttamisen ja hoivan merkitys, saanti.

Koti on elämän aikana rakennettu. Se on rikas ympäristö; täynnä pientä ja suurta tekemistä, katsomista ja koskemista. Kotiin liittyy kokemus ja tunne yksityisyydestä ja omasta reviiristä. Kotiympäristö on turvallinen ja täynnä muistoja. Yhtenä positiivisena voimavaralähteenä on muistelu. Muistella voi valokuvia tai pientä esinettä katsellessa.

Hevonen laitumella

Hoitajana tehtäväni on kuunnella ja tukea toivoa. Tällöin on mahdollisuus kokea itsensä ja elämänsä arvokkaaksi. Hoitajana autan etsimään ja löytämään voimia antavia muistoja. Ne auttavat säilyttämään itsearvostuksen. Elämäntarinan kuunteleminen ja ymmärtäminen mahdollistavat sen, että hoitajana voin arvostaa jokaisen elämäntarinaa. Olemalla aidosti kiinnostunut toisen elämästä ja elämäntarinasta, tulee hänelle tunne, että kohtaan hänet arvostavasti tasavertaisena yksilönä. Hyvän hoitotyön perusta on toisen arvostaminen. Arvostavassa ja kunnioittavassa ilmapiirissä syntyy hyvä ja rakentava vuorovaikutus. Arvostaminen on arvojen, inhimillisen elämän, kokemuksen ja tunteiden kunnioittamista.  Elämäntarinoita on niin paljon ja niin erilaisia kuin on meitä ihmisiä. Jokainen on yhtä arvokas. Jaettu kokemus yhdistää, mutta muistelemalla rakennetaan siltaa eri sukupolvien välille.

 ”Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.”       

 

sari-jaatinen      

–    Sari –

 

KoskiHoiva Oy tuottaa hoito-, hoiva- ja terveydenhuoltopalveluita sekä elämisen turvallisuutta lisääviä turvapalveluja kaikenikäisille asiakkaille. Yhdistämme parhaat teknologiset ratkaisut, kumppanuudet ja palvelut asiakasta eniten hyödyttävällä tavalla. Tarjoamme hoiva-alan parhaan palvelukokemuksen. KoskiHoiva on palvelusetelituottaja ja voit valita meidät Tampereen Kotitorilla.

Lisätietoja palveluistamme verkkosivuiltamme www.koskihoiva.fi

Käy tykkäämässä meistä facebookissa www.facebook.com/koskihoiva

Voit kysyä lisää ja tilata maksuttoman tutustumiskäynnin numerosta 050 330 0099 tai jättämällä yhteydenottopyynnön verkkosivun lomakkeella http://www.koskihoiva.fi/asiakkaaksi/